Trường học có thể hô biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc sống thì không .

The post Trường học appeared first on Kho tàng danh ngôn.


Nguồn bài viết: khotangdanhngon.com

Thư Viện Tài Liệu

Trung Tâm Tứ Hải

Liên Hệ

25/25 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P. Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh

+84 91 657 90 68
ltrucanh@gmail.com