Banner Home 01
Banner Home 02
Banner Home 03
Thạc Sĩ Trương Tứ Hải

Thạc Sĩ Trương Tứ Hải trên 40 năm kinh nghiệm

Người sáng lập và quản lý trung tâm là thầy Trương Tứ Hải - nguyên tổ trưởng bộ môn Toán trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (2000 - 2012), thạc sĩ về Phương pháp giảng dạy với hơn 40 năm làm việc trong ngành Giáo dục.

Hotline Tư Vấn +84916579068

Trường học có thể hô biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc sống thì không .

Trường học