Đăng Ký Lớp Học

Đăng Ký Lớp Học

Vui lòng điền thông tin chính xác để Trung Tâm Tứ Hải có thể phản hồi cho bạn nhanh nhất. Hãy tham khảo Thời Khóa Biểu để biết thêm chi tiết. Nếu học viên cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ Hotline: +84 91 657 90 68

Thông Tin Học Viên

Vui lòng nhập thông tin chính xác
Giới Tính *

Đăng Ký Học - TRUNG TÂM TỨ HẢI

Đã học *
Gõ chương trình học bạn cần tìm vào đây. Có thể chọn đăng ký nhiều lớp. Ví dụ: Toán 9, Toán 12, ... Lưu Ý chọn đúng "Mã Lớp" để Đăng Ký

Lưu Ý

1) Khóa học gồm 10 tuần bắt đầu từ ngày 06/06/2022 đến ngày 14/08/2022.
Riêng lớp 10 sẽ học 4 tuần từ ngày 18/07/2022 đến ngày 14/08/2022."
2)Học phí có thể chuyển khoản: Tên TK: DNTN DV Giáo Dục Tứ Hải; Số TK: 197 - 189 - 019; Ngân Hàng ACB - CN SG.
3) Trường hợp học sinh đăng ký nhiều môn, đóng học phí trọn khóa, học phí sẽ được giảm 5% cho môn thứ hai, 10% cho môn thứ ba trở đi (môn có học phí thấp hơn).
4) Học sinh có anh/ chị/ em ruột học cùng khóa, đóng học phí trọn khóa, học phí sẽ được giảm 10% cho học sinh thứ hai trở đi (học sinh có học phí thấp hơn). ( Trường hợp này sẽ không áp dụng điều 4).

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ CẤP 2&3 - NĂM HỌC 2022-2023

(Học phí tính từ ngày 06/06/2022 đến ngày 14/08/2022)

Trung Học Cơ Sở

Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
Anh Văn 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
E9 Ngô Ngọc Phương Thảo
Thứ Năm17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 2.600.000 vnđ / 10 tuần
Hóa 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H8C Thanh Thảo - Tuấn Kiệt
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 1.300.000 vnđ / 10 tuần
Hóa 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H9C Như Ngọc - Tuấn Kiệt
Thứ Bảy15:45 - 17:15
Đã Khai Giảng 1.300.000 vnđ / 10 tuần
Lý 7
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L7 Trần Ngọc Quỳnh Trân
Chủ Nhật9:45 - 11:15
Đã Khai Giảng 1.300.000 vnđ / 10 tuần
Lý 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L7 Trần Ngọc Quỳnh Trân
Thứ Bảy15:45 - 17:15
Đã Khai Giảng 1.300.000 vnđ / 10 tuần
Lý 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L9 Trần Ngọc Quỳnh Trân
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 1.300.000 vnđ / 10 tuần
Toán 7
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T7D Thanh Thảo
Thứ Ba17:45 - 19:15
Thứ Năm17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 3.900.000 vnđ / 10 tuần
T7S Thanh Thảo - Như Ngọc
Thứ Bảy08:00 - 11:15
Chủ Nhật08:00 - 09:30
Đã Khai Giảng 3.900.000 vnđ / 10 tuần
Toán 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T8D Phượng Nga - Bá Sơn
Thứ Năm17:45 - 19:15
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 3.900.000 vnđ / 10 tuần
T8S Phượng Nga - Bá Sơn
Thứ Bảy08:00 - 09:30
Chủ Nhật08:00 - 11:15
Đã Khai Giảng 3.900.000 vnđ / 10 tuần
Toán 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T9C Đức Minh - Kim Anh
Thứ Bảy14:00 - 17:15
Chủ Nhật14:00 - 17:15
Đã Khai Giảng 5.200.000 vnđ / 10 tuần
T9D Kim Anh - Kim Ngân
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Tư17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 5.200.000 vnđ / 10 tuần
T9S Ngọc Dung - Kim Anh
Thứ Bảy08:00 - 11:15
Chủ Nhật08:00 - 11:15
Đã Khai Giảng 5.200.000 vnđ / 10 tuần
Văn 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V9A Nguyễn Văn Tăng
Thứ Ba17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 2.600.000 vnđ / 10 tuần

Trung Học Phổ Thông

Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
GDCD 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
GDCD12 Đặng Tuyết Lan
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 1.300.000 vnđ / 10 tuần
Hoá 10
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H10A Như Ngọc - Tuấn Kiệt
Thứ Hai17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 1.040.000 vnđ / 4 tuần
Hoá 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H11A Như Ngọc - Thanh Thảo
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 2.600.000 vnđ / 10 tuần
Lý 10
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L10A Trúc Anh
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 1.040.000 vnđ / 4 tuần
Lý 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L11B Thanh Minh - Quỳnh Trân
Thứ Hai17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 2.600.000 vnđ / 10 tuần
Lý 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H12 Trịnh Quốc Hùng
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 2.600.000 vnđ / 10 tuần
L12A Thanh Minh - Quỳnh Trân
Thứ Tư17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 2.600.000 vnđ / 10 tuần
Toán 10
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T10B Lê Thị Thảo - Đức Minh
Thứ Ba17:45 - 19:15
Thứ Năm17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 1.560.000 vnđ / 4 tuần
T10A Kim Anh - Kim Ngân
Thứ Tư17:45 - 19:15
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 1.560.000 vnđ / 4 tuần
Toán 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T11B Phạm Hồng Hải
Thứ Ba17:45 - 21:00
Thứ Năm17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 5.200.000 vnđ / 10 tuần
T11A Tứ Hải - Phượng Nga
Thứ Tư17:45 - 21:00
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 5.200.000 vnđ / 10 tuần
Toán 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T12A2 Tứ Hải - Hồng Hải - Ngọc Dung
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 5.200.000 vnđ / 10 tuần
T12A1 Tứ Hải - Bửu Lộc - Kim Anh
Thứ Ba17:45 - 21:00
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 5.200.000 vnđ / 10 tuần
Văn 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V12 Trương Minh Đức
Thứ Năm17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 2.600.000 vnđ / 10 tuần