Trung Học Cơ Sở

Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
Anh Văn 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
E9 Ngọc Thu - Thanh Hoàng
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần
Hóa 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H8C Nguyễn Thị Tuyết Linh
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 2.200.000 vnđ / 20 Tuần
Hóa 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H9C Nguyễn Thị Tuyết Linh
Thứ Bảy15:45 - 17:15
Đã Khai Giảng 2.200.000 vnđ / 20 Tuần
Lý 7
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L7 Hoàng Thị Kim Oanh
Chủ Nhật09:45 - 11:15
Đã Khai Giảng 2.200.000 vnđ / 20 Tuần
Lý 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L8 Hoàng Thị Kim Oanh
Thứ Bảy15:45 - 17:15
Đã Khai Giảng 2.200.000 vnđ / 20 Tuần
Lý 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L9 Lê Thị Trúc Anh
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 2.200.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 6
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T6C Tứ Hải - Si My
Thứ Bảy14:00 - 17:15
Chủ Nhật14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 7
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T7D Tứ Hải - Hải Nam
Thứ Năm17:45 - 19:30
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
T7C Tứ Hải - Hải Nam
Thứ Bảy14:00 - 17:15
Chủ Nhật14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
T7S Tứ Hải - Ngọc Dung
Thứ Bảy08:00 - 11:15
Chủ Nhật08:00 - 09:30
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T8D Tứ Hải - Phượng Nga
Thứ Năm17:45 - 19:15
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
T8S Tứ Hải - Phượng Nga
Thứ Bảy08:00 - 09:30
Chủ Nhật08:00 - 11:15
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T9G Tứ Hải - Kim Anh - Tuyết Nhung
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Chủ Nhật17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
T9D4 Tứ Hải - Đức Minh
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Tư17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
T9D2 Tứ Hải - Kim Anh
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Tư17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
T9S Tứ Hải - Ngọc Châu
Thứ Bảy08:00 - 11:15
Chủ Nhật08:00 - 11:15
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
Văn 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V9A Nguyễn Văn Tăng
Thứ Ba17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần
V9G Nguyễn Trần Hồng Diễm
Thứ Ba17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần

Trung Học Phổ Thông

Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
Hóa 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H12 Phương Quyên - Tuyết Linh
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần
Lý 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L11 Đỗ Thanh Minh
Thứ Sáu17:45 - 19:15
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần
Lý 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L12A Thanh Minh - Kim Oanh
Thứ Tư17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T11T Tứ Hải - Phượng Nga
Chủ Nhật14:00 - 17:00
Chủ Nhật17:45 - 19:15
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
T11A Tứ Hải - Hồng Hải
Thứ Ba17:45 - 21:00
Chủ Nhật17:45 - 19:15
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T12A6 Tứ Hải - Hải Nam
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
T12A4 Tứ Hải - Khắc Thơ - Tuyết Nhung
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
T12A2 Tứ Hải - Bửu Lộc - Hồng Hải
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
Văn 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V12 Trương Minh Đức
Thứ Năm17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần