Đăng Ký Lớp Học

Đăng Ký Lớp Học

Vui lòng điền thông tin chính xác để Trung Tâm Tứ Hải có thể phản hồi cho bạn nhanh nhất. Hãy tham khảo Thời Khóa Biểu để biết thêm chi tiết. Nếu học viên cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ Hotline: +84 91 657 90 68

Thông Tin Học Viên

Vui lòng nhập thông tin chính xác
Giới Tính *

Đăng Ký Học - TRUNG TÂM TỨ HẢI

Đã học *
Gõ chương trình học bạn cần tìm vào đây. Có thể chọn đăng ký nhiều lớp. Ví dụ: Toán 9, Toán 12, ... Lưu Ý chọn đúng "Mã Lớp" để Đăng Ký

Trung Học Cơ Sở

Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
Anh Văn 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
E9 Ngọc Thu - Thanh Hoàng
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần
Hóa 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H8C Nguyễn Thị Tuyết Linh
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 2.200.000 vnđ / 20 Tuần
Hóa 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H9C Nguyễn Thị Tuyết Linh
Thứ Bảy15:45 - 17:15
Đã Khai Giảng 2.200.000 vnđ / 20 Tuần
Lý 7
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L7 Hoàng Thị Kim Oanh
Chủ Nhật09:45 - 11:15
Đã Khai Giảng 2.200.000 vnđ / 20 Tuần
Lý 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L8 Hoàng Thị Kim Oanh
Thứ Bảy15:45 - 17:15
Đã Khai Giảng 2.200.000 vnđ / 20 Tuần
Lý 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L9 Lê Thị Trúc Anh
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 2.200.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 6
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T6C Tứ Hải - Si My
Thứ Bảy14:00 - 17:15
Chủ Nhật14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 7
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T7D Tứ Hải - Hải Nam
Thứ Năm17:45 - 19:30
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
T7C Tứ Hải - Hải Nam
Thứ Bảy14:00 - 17:15
Chủ Nhật14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
T7S Tứ Hải - Ngọc Dung
Thứ Bảy08:00 - 11:15
Chủ Nhật08:00 - 09:30
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T8D Tứ Hải - Phượng Nga
Thứ Năm17:45 - 19:15
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
T8S Tứ Hải - Phượng Nga
Thứ Bảy08:00 - 09:30
Chủ Nhật08:00 - 11:15
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T9G Tứ Hải - Kim Anh - Tuyết Nhung
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Chủ Nhật17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
T9D4 Tứ Hải - Đức Minh
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Tư17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
T9D2 Tứ Hải - Kim Anh
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Tư17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
T9S Tứ Hải - Ngọc Châu
Thứ Bảy08:00 - 11:15
Chủ Nhật08:00 - 11:15
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
Văn 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V9A Nguyễn Văn Tăng
Thứ Ba17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần
V9G Nguyễn Trần Hồng Diễm
Thứ Ba17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần

Trung Học Phổ Thông

Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
Hóa 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H12 Phương Quyên - Tuyết Linh
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần
Lý 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L11 Đỗ Thanh Minh
Thứ Sáu17:45 - 19:15
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần
Lý 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L12A Thanh Minh - Kim Oanh
Thứ Tư17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T11T Tứ Hải - Phượng Nga
Chủ Nhật14:00 - 17:00
Chủ Nhật17:45 - 19:15
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
T11A Tứ Hải - Hồng Hải
Thứ Ba17:45 - 21:00
Chủ Nhật17:45 - 19:15
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T12A6 Tứ Hải - Hải Nam
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
T12A4 Tứ Hải - Khắc Thơ - Tuyết Nhung
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
T12A2 Tứ Hải - Bửu Lộc - Hồng Hải
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
Văn 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V12 Trương Minh Đức
Thứ Năm17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần