Đăng Ký Lớp Học

Đăng Ký Lớp Học

Vui lòng điền thông tin chính xác để Trung Tâm Tứ Hải có thể phản hồi cho bạn nhanh nhất. Hãy tham khảo Thời Khóa Biểu để biết thêm chi tiết. Nếu học viên cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ Hotline: +84 91 657 90 68

Thông Tin Học Viên

Vui lòng nhập thông tin chính xác
Giới Tính *

Đăng Ký Học - TRUNG TÂM TỨ HẢI

Đã học *
Gõ chương trình học bạn cần tìm vào đây. Có thể chọn đăng ký nhiều lớp. Ví dụ: Toán 9, Toán 12, ... Lưu Ý chọn đúng "Mã Lớp" để Đăng Ký

Lưu Ý

1)Học phí có thể chuyển khoản:

  • Tên TK1: DNTN DV Giáo Dục Tứ Hải; Số TK: 197 - 189 - 019; Ngân Hàng ACB - CN SG.
  • Tên TK2: Trương Tứ Hải; Số TK: 182 - 481 - 629; Ngân Hàng ACB - CN SG.
  • Tên TK3: Trương Tứ Hải; Số TK: 182 481 629; Ngân Hàng ACB _CN SG.

2) Trường hợp học sinh đăng ký nhiều môn, đóng học phí trọn khóa, học phí sẽ được giảm 5% cho môn thứ hai, 10% cho môn thứ ba trở đi (môn có học phí thấp hơn).

3) Học sinh có anh/ chị/ em ruột học cùng khóa, đóng học phí trọn khóa, học phí sẽ được giảm 10% cho học sinh thứ hai trở đi (học sinh có học phí thấp hơn). ( Trường hợp này sẽ không áp dụng điều 4).

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ CẤP 2&3 - NĂM HỌC 2024-2025

(Học phí tính từ ngày 03/06/2024 đến ngày 11/08/2024)
1) Khóa học gồm 10 tuần bắt đầu từ ngày 03/06/2024 đến ngày 11/08/2024.
2) Riêng lớp 6. 10 sẽ học 4 tuần từ ngày 15/07/2024 đến ngày 11/08/2024

Trung Học Cơ Sở

Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
Anh Văn 6
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
E6 Hải Huyền
Chủ Nhật14:00 - 17:15
03/06/2024 1.120.000 đ / 4 tuần
Anh Văn 7
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
E7 Hải Huyền
Thứ Bảy14:00 - 17:15
03/06/2024 2.800.000 đ / 10 tuần
Anh Văn 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
E8 Hải Huyền - Việt Bách
Thứ Năm17:45 - 19:15
03/06/2024 2.800.000 đ / 10 tuần
Anh Văn 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
E9 Hải Huyền - Việt Bách
Thứ Sáu17:45 - 21:00
03/06/2024 2.800.000 đ / 10 tuần
Hóa 8
Hóa 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H9 Như Ngọc - Vũ Lâm - Vy
Thứ Bảy14:00 - 15:30
03/06/2024 1.400.000 đ / 10 tuần
Khoa Học Tự Nhiên 6
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
KHTN6 Quỳnh Trân
Chủ Nhật08:00 - 09:30
03/06/2024 560.000 đ / 4 tuần
Khoa Học Tự Nhiên 7
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
KHTN7 Thanh Thảo - Vy
Chủ Nhật9:45 - 11:15
03/06/2024 1.400.000 đ / 10 tuần
Khoa Học Tự Nhiên 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
KH8 Quỳnh Trân
Thứ Bảy14:00 - 15:30
03/06/2024 1.400.000 đ / 10 tuần
Lý 8
Lý 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L9 Quỳnh Trân - Trung Hiếu
Thứ Bảy15:45 - 17:15
03/06/2024 1.400.000 đ / 10 tuần
Toán 6
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T6S Như Ngọc - Ngọc Ánh
Thứ Bảy08:00 - 11:15
Chủ Nhật9:45 - 11:15
03/06/2024 1.680.000 đ / 4 tuần
Toán 7
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T7B Thanh Thảo - Công Hiếu
Thứ Ba17:45 - 21:00
Thứ Năm17:45 - 19:15
03/06/2024 4.200.000 đ / 10 tuần
T7A Công Hiếu
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Tư19:30 - 21:00
03/06/2024 4.200.000 đ / 10 tuần
T7S Thanh Thảo - Công Hiếu
Thứ Bảy08:00 - 11:15
Chủ Nhật08:00 - 09:30
03/06/2024 4.200.000 đ / 10 tuần
Toán 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T8B Phượng Nga - Phương Duy
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Tư17:45 - 19:15
03/06/2024 4.200.000 đ / 10 tuần
T8S Phượng Nga - Ngọc Mai
Thứ Bảy08:00 - 09:30
Chủ Nhật08:00 - 11:15
03/06/2024 4.200.000 đ / 10 tuần
Toán 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T9A Kim Anh -Tường Thịnh - Công Hiếu
Thứ Năm17:45 - 21:00
Thứ Bảy17:45 - 21:00
03/06/2024 5.600.000 đ / 10 tuần
T9Y Đức Minh - Tường Thịnh
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Tư17:45 - 21:00
03/06/2024 5.600.000 đ / 10 tuần
T9C Kim Anh - Bảo Châu - Mai
Thứ Bảy14:00 - 17:15
Chủ Nhật14:00 - 17:15
03/06/2024 5.600.000 đ / 10 tuần
T9B Kim Anh - Thanh Huy
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Tư17:45 - 21:00
03/06/2024 5.600.000 đ / 10 tuần
T9S Đức Minh - Thanh Huy - Phương Duy
Thứ Bảy08:00 - 11:15
Chủ Nhật08:00 - 11:15
03/06/2024 5.600.000 đ / 10 tuần
Văn 6
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V6 Hồng Thắm
Thứ Bảy14:00 - 17:15
03/06/2024 1.120.000 đ / 4 tuần
Văn 7
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V7 Hồng Thắm
Thứ Hai17:45 - 21:00
03/06/2024 2.800.000 đ / 10 tuần
Văn 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V8 Hồng Thắm
Chủ Nhật14:00 - 17:15
03/06/2024 2.800.000 đ / 10 tuần
Văn 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V9 Nguyễn Văn Tăng - Hồng Thắm
Thứ Ba17:45 - 21:00
03/06/2024 2.800.000 đ / 10 tuần

Trung Học Phổ Thông

Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
Anh Văn 10
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
E10 Việt Bách - Vũ Lâm
Chủ Nhật14:00 - 17:15
03/06/2024 1.120.000 đ / 4 tuần
Anh Văn 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
E11 Quốc Anh - Việt Bách - Vũ Lâm
Chủ Nhật08:00 - 11:15
03/06/2024 2.800.000 đ / 10 tuần
Hoá 10
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H10 Như Ngọc - Tuấn Kiệt - Vũ Lâm
Thứ Hai17:45 - 21:00
03/06/2024 1.120.000 đ / 4 tuần
Hoá 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H11 Như Ngọc - Vũ Lâm - Tuấn Kiệt
Thứ Bảy17:45 - 21:00
03/06/2024 2.800.000 đ / 10 tuần
Hóa 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H12 Trịnh Quốc Hùng - Vũ Lâm - Tuấn Kiệt
Thứ Sáu17:45 - 21:00
03/06/2024 2.800.000 đ / 10 tuần
Lý 10
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L10 Quỳnh Trân - Trung Hiếu
Thứ Bảy17:45 - 21:00
03/06/2024 1.120.000 đ / 4 tuần
Lý 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L11 Thanh Minh - Trung Hiếu
Thứ Hai17:45 - 21:00
03/06/2024 2.800.000 đ / 10 tuần
Lý 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L12A Thanh Minh - Quỳnh Trân - Trung Hiếu
Thứ Tư17:45 - 21:00
03/06/2024 2.800.000 đ / 10 tuần
Toán 10
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T10B Kim Anh - Quân
Thứ Ba17:45 - 21:00
Thứ Năm17:45 - 21:00
03/06/2024 2.240.000 đ / 4 tuần
T10A Phượng Nga - Ánh
Thứ Tư17:45 - 19:15
Thứ Sáu17:45 - 21:00
03/06/2024 1.680.000 đ / 4 tuần
Toán 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T11B Tứ Hải - Ngọc Mai
Thứ Ba17:45 - 21:00
Thứ Năm17:45 - 21:00
03/06/2024 5.600.000 đ / 10 tuần
T11A Phạm Hồng Hải - Châu
Thứ Tư17:45 - 21:00
Thứ Sáu17:45 - 21:00
03/06/2024 5.600.000 đ / 10 tuần
Toán 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T12A2 Hồng Hải - Tứ Hải - Bảo Châu - Thanh Huy
Thứ Ba17:45 - 21:00
Thứ Bảy17:45 - 21:00
03/06/2024 5.600.000 đ / 10 tuần
T12A1 Hồng Hải - Tứ Hải - Bảo Châu - Thanh Huy
Thứ Ba17:45 - 21:00
Thứ Bảy17:45 - 21:00
03/06/2024 5.600.000 đ / 10 tuần
Văn 12