Đăng Ký Lớp Học

Đăng Ký Lớp Học

Vui lòng điền thông tin chính xác để Trung Tâm Tứ Hải có thể phản hồi cho bạn nhanh nhất. Hãy tham khảo Thời Khóa Biểu để biết thêm chi tiết. Nếu học viên cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ Hotline: +84 91 657 90 68

Thông Tin Học Viên

Vui lòng nhập thông tin chính xác
Giới Tính *

Đăng Ký Học - TRUNG TÂM TỨ HẢI

Đã học *
Gõ chương trình học bạn cần tìm vào đây. Có thể chọn đăng ký nhiều lớp. Ví dụ: Toán 9, Toán 12, ... Lưu Ý chọn đúng "Mã Lớp" để Đăng Ký

Lưu Ý

1)Học phí có thể chuyển khoản:

  • Tên TK1: DNTN DV Giáo Dục Tứ Hải; Số TK: 197 - 189 - 019; Ngân Hàng ACB - CN SG.
  • Tên TK2: Trương Tứ Hải; Số TK: 182 - 481 - 629; Ngân Hàng ACB - CN SG.


2) Trường hợp học sinh đăng ký nhiều môn, đóng học phí trọn khóa, học phí sẽ được giảm 5% cho môn thứ hai, 10% cho môn thứ ba trở đi (môn có học phí thấp hơn).


3) Học sinh có anh/ chị/ em ruột học cùng khóa, đóng học phí trọn khóa, học phí sẽ được giảm 10% cho học sinh thứ hai trở đi (học sinh có học phí thấp hơn). ( Trường hợp này sẽ không áp dụng điều 4).

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I CẤP 2&3 - NĂM HỌC 2023-2024

(Học phí tính từ ngày 14/08/2023 đến ngày 31/12/2023)

Trung Học Cơ Sở

Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
Anh Văn 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
E8 Phương Thảo - Việt Bách
Thứ Năm17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 5.600.000 đ / 20 tuần
Anh Văn 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
E9 Phương Thảo - Việt Bách
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 5.600.000 đ / 20 tuần
Hóa 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H8 Thanh Thảo - Như Ngọc
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 2.800.000 đ / 20 tuần
Hóa 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H9C Như Ngọc - Thanh Thảo - Thuỳ Duyên
Thứ Bảy15:45 - 17:15
Đã Khai Giảng 2.800.000 đ / 20 tuần
H9T Như Ngọc
Thứ Năm19:30 - 21:00
Đã Khai Giảng 2.800.000 đ / 20 tuần
Khoa Học Tự Nhiên 6
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
KHTN6 Thanh Thảo
Chủ Nhật08:00 - 09:30
Đã Khai Giảng 2.800.000 đ / 20 tuần
Khoa Học Tự Nhiên 7
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
KHTN7 Thanh Thảo
Chủ Nhật9:45 - 11:15
Đã Khai Giảng 2.800.000 đ / 20 tuần
Lý 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L8 Quỳnh Trân - Trung Hiếu
Thứ Bảy15:45 - 17:15
Đã Khai Giảng 2.800.000 đ / 20 tuần
Lý 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L9C Quỳnh Trân - Trung Hiếu
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 2.800.000 đ / 20 tuần
L9T Quỳnh Trân
Thứ Năm17:45 -19:15
Đã Khai Giảng 2.800.000 đ / 20 tuần
Toán 6
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T6A Như Ngọc
Thứ Tư17:45 - 21:00
Thứ Sáu17:45 - 19:15
Đã Khai Giảng 8.400.000 đ / 20 tuần
T9S Như Ngọc - Tường Thịnh
Thứ Bảy08:00 - 11:15
Chủ Nhật9:45 - 11:15
Đã Khai Giảng 8.400.000 đ / 20 tuần
Toán 7
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T7B Thanh Thảo - Phương Duy
Thứ Ba17:45 - 21:00
Thứ Năm17:45 - 19:15
Đã Khai Giảng 8.400.000 đ / 20 tuần
T7A Phương Duy
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Tư19:30 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.400.000 đ / 20 tuần
T7S Thanh Thảo
Thứ Bảy08:00 - 11:15
Chủ Nhật08:00 - 09:30
Đã Khai Giảng 8.400.000 đ / 20 tuần
Toán 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T9B Đức Minh - Phương Duy
Thứ Tư17:45 - 19:15
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.400.000 đ / 20 tuần
T8A Phượng Nga - Tường Thịnh
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Sáu17:45 - 19:15
Đã Khai Giảng 8.400.000 đ / 20 tuần
T8S Phượng Nga - Ngọc Mai
Thứ Bảy08:00 - 09:30
Chủ Nhật08:00 - 11:15
Đã Khai Giảng 8.400.000 đ / 20 tuần
Toán 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T9A Kim Anh - Trọng Thành
Thứ Năm17:45 - 21:00
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 11.200.000 đ / 20 tuần
T9Y Đức Minh - Minh Thắng
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Tư17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 11.200.000 đ / 20 tuần
T9B Kim Anh - Thanh Huy
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Tư17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 11.200.000 đ / 20 tuần
T9C Kim Anh - Bảo Châu
Thứ Bảy14:00 - 17:15
Chủ Nhật14:00 - 17:15
Đã Khai Giảng 11.200.000 đ / 20 tuần
T9S Đức Minh - Minh Thắng - Phương Duy
Thứ Bảy08:00 - 11:15
Chủ Nhật08:00 - 11:15
Đã Khai Giảng 11.200.000 đ / 20 tuần
Văn 6
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V6 Hồng Thắm
Thứ Hai17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 5.600.000 đ / 20 tuần
Văn 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V8 Hồng Thắm
Chủ Nhật14:00 - 17:15
Đã Khai Giảng 5.600.000 đ / 20 tuần
Văn 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V9 Nguyễn Văn Tăng - Hồng Thắm
Thứ Ba17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 5.600.000 đ / 20 tuần

Trung Học Phổ Thông

Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
Anh Văn 10
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
E10 Phương Thảo - Việt Bách
Chủ Nhật08:00 - 11:15
Đã Khai Giảng 5.600.000 đ / 20 tuần
Anh Văn 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
E11 Phương Thảo - Việt Bách
Chủ Nhật14:00 - 17:15
Đã Khai Giảng 5.600.000 đ / 20 tuần
Hoá 10
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H10 Như Ngọc - Tuấn Kiệt
Thứ Hai17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 5.600.000 đ / 20 tuần
Hoá 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H11 Như Ngọc - Thanh Thảo - Tuấn Kiệt
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 5.600.000 đ / 20 tuần
Hóa 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H12 Trịnh Quốc Hùng - Như Ngọc - Tuấn Kiệt
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 5.600.000 đ / 20 tuần
Lý 10
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L10 Quỳnh Trân - Trung Hiếu
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 5.600.000 đ / 20 tuần
Lý 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L11 Thanh Minh - Trung Hiếu
Thứ Hai17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 5.600.000 đ / 20 tuần
Lý 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L12A Thanh Minh - Quỳnh Trân - Trung Hiếu
Thứ Tư17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 5.600.000 đ / 20 tuần
Toán 10
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T10B Kim Anh - Hoàng Quân
Thứ Tư17:45 - 21:00
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 11.200.000 đ / 20 tuần
T10A Phượng Nga - Minh Nhật
Thứ Tư17:45 - 21:00
Thứ Sáu17:45 - 19:15
Đã Khai Giảng 8.400.000 đ / 20 tuần
Toán 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T11B Phượng Nga - Ngọc Mai
Thứ Ba17:45 - 21:00
Thứ Năm17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 11.200.000 đ / 20 tuần
T11A Phạm Hồng Hải - Gia Huy
Thứ Tư17:45 - 21:00
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 11.200.000 đ / 20 tuần
Toán 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T12A2 Hồng Hải - Minh Nhật -Thanh Huy
Thứ Ba17:45 - 21:00
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 11.200.000 đ / 20 tuần
T12A1 Tứ Hải - Bửu Lộc - Bảo Châu - Gia Huy
Thứ Ba17:45 - 21:00
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 11.200.000 đ / 20 tuần
Văn 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V12 Trương Minh Đức - Hồng Thắm
Thứ Năm17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 5.600.000 đ / 20 tuần