Đăng Ký Lớp Học

Đăng Ký Lớp Học

Vui lòng điền thông tin chính xác để Trung Tâm Tứ Hải có thể phản hồi cho bạn nhanh nhất. Hãy tham khảo Thời Khóa Biểu để biết thêm chi tiết. Nếu học viên cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ Hotline: +84 91 657 90 68

Thông Tin Học Viên

Vui lòng nhập thông tin chính xác
Giới Tính *

Đăng Ký Học - TRUNG TÂM TỨ HẢI

Đã học *
Gõ chương trình học bạn cần tìm vào đây. Có thể chọn đăng ký nhiều lớp. Ví dụ: Toán 9, Toán 12, ... Lưu Ý chọn đúng "Mã Lớp" để Đăng Ký

Trung Học Cơ Sở

Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
Anh Văn 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
E9 Huỳnh Thị Ngọc Anh
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 600,000 ₫ / 4 Tuần
Hóa 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H8C Thanh Thảo - Tuấn Kiệt
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 300,000 ₫ / 4 Tuần
Hóa 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H9C Như Ngọc - Tuấn Kiệt
Thứ Ba15:45 - 17:15
Thứ Bảy15:45 - 17:15
Đã Khai Giảng 600,000 ₫ / 4 Tuần
Lý 6
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L6 Trần Ngọc Quỳnh Trân
Thứ Bảy08:00 - 09:30
Đã Khai Giảng 300,000 ₫ / 4 Tuần
Lý 7
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L7 Trần Ngọc Quỳnh Trân
Thứ Bảy9:45 - 11:15
Đã Khai Giảng 300,000 ₫ / 4 Tuần
Lý 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L8 Trần Ngọc Quỳnh Trân
Thứ Bảy15:45 - 17:15
Đã Khai Giảng 300,000 ₫ / 4 Tuần
Lý 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L9 Trần Ngọc Quỳnh Trân
Thứ Ba14:00 - 15:30
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 600,000 ₫ / 4 Tuần
Toán 6
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T6S Ngô Lê Như Ngọc
Thứ Bảy09:45 - 11:15
Chủ Nhật08:00 - 11:15
Đã Khai Giảng 900,000 ₫ / 4 Tuần
Toán 7
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T7D Thanh Thảo
Thứ Năm17:45 - 19:15
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 900,000 ₫ / 4 Tuần
T7S Thanh Thảo
Thứ Bảy08:00 - 09:30
Chủ Nhật08:00 - 11:15
Đã Khai Giảng 900,000 ₫ / 4 Tuần
T7C1 Thanh Thảo
Thứ Hai14:00 - 17:15
Thứ Tư14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 900,000 ₫ / 4 Tuần
Toán 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T8D Phượng Nga - Bá Sơn
Thứ Tư17:45 - 19:15
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 900,000 ₫ / 4 Tuần
T8C2 Phượng Nga - Bá Sơn
Thứ Ba14:00 - 17:15
Thứ Năm14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 900,000 ₫ / 4 Tuần
T8S Phượng Nga - Bá Sơn
Thứ Bảy08:00 - 09:30
Chủ Nhật08:00 - 11:15
Đã Khai Giảng 900,000 ₫ / 4 Tuần
Toán 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T9G Tứ Hải - Kim Anh
Thứ Bảy08:00 - 11:15
Chủ Nhật08:00 - 11:15
Đã Khai Giảng 1,200,000 ₫ / 4 Tuần
T9C Tứ Hải - Cô Phượng
Thứ Bảy14:00 - 17:15
Chủ Nhật14:00 - 17:15
Đã Khai Giảng 1,200,000 ₫ / 4 Tuần
T9D2 Tứ Hải - Kim Anh - Kim Ngân
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Tư17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 1,200,000 ₫ / 4 Tuần
T9S Tứ Hải - Ngọc Dung
Thứ Bảy08:00 - 11:15
Chủ Nhật08:00 - 11:15
Đã Khai Giảng 1,200,000 ₫ / 4 Tuần
Văn 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V9G Hồng Anh
Thứ Năm17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 600,000 ₫ / 4 Tuần
V9A Nguyễn Văn Tăng
Thứ Ba17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 600,000 ₫ / 4 Tuần

Trung Học Phổ Thông

Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
Địa Lý 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
Đ12 Trần Văn Nam
Thứ Bảy15:45 - 17:15
Đã Khai Giảng 300,000 ₫ / 4 Tuần
GDCD 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
GD12 Đặng Tuyết Lan
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 300,000 ₫ / 4 Tuần
Hoá 10
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H10A Trịnh Quốc Hùng
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 600,000 ₫ / 4 Tuần
Hoá 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H11B Như Ngọc - Thanh Thảo
Thứ Ba17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 600,000 ₫ / 4 Tuần
Hóa 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H12 Trịnh Quốc Hùng
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 600,000 ₫ / 4 Tuần
Lịch Sử 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
S12 Nguyễn Tiến Vinh
Chủ Nhật8:00 - 9:30
Đã Khai Giảng 300,000 ₫ / 4 Tuần
Lý 10
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L10A Trúc Anh
Thứ Hai17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 600,000 ₫ / 4 Tuần
Lý 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L11B Thanh Minh - Quỳnh Trân
Thứ Hai17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 600,000 ₫ / 4 Tuần
Lý 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L12A Thanh Minh - Quỳnh Trân
Thứ Tư17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 600,000 ₫ / 4 Tuần
Toán 10
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T10B Tứ Hải - Phượng Nga - Kim Anh
Thứ Ba17:45 - 19:15
Thứ Năm17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 900,000 ₫ / 4 Tuần
T10A Tứ Hải - Đinh Thị Phượng
Thứ Tư17:45 - 19:15
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 900,000 ₫ / 4 Tuần
Toán 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T11B Phạm Hồng Hải - Ngọc Dung
Thứ Tư17:45 - 19:15
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 900,000 ₫ / 4 Tuần
T11A Tứ Hải - Phượng Nga
Thứ Năm17:45 - 19:15
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 900,000 ₫ / 4 Tuần
Toán 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T12A4 Tứ Hải - Hồng Hải - Ngọc Dung
Thứ Ba17:45 - 21:00
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 1,200,000 ₫ / 4 Tuần
T12A2 Bửu Lộc - Hồng Hải - Kim Anh
Thứ Ba17:45 - 21:00
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 1,200,000 ₫ / 4 Tuần
Văn 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V12 Trương Minh Đức
Thứ Năm17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 600,000 ₫ / 4 Tuần