Cụ thể được tóm tắt như sau: 

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Theo đó, các trường phải kết hợp giữa hình thức đánh giá bằng nhận xét và điểm số. Kết quả đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10. Đánh giá bằng nhận xét căn cứ vào thái độ, hành vi, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 

“Đánh giá thường xuyên là cách theo dõi và khích lệ sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập nên quy định mới sẽ không khống chế số lần đánh giá thường xuyên. Những học sinh được đánh giá nhưng chưa đạt điểm tốt có thể có cơ hội để đánh giá lại bằng các hình thức khác nhau” – ông Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng Vụ Giáo học trung học, Bộ GD-ĐT, cho biết.

Dự thảo trên đang được Bộ GD-ĐT xin ý kiến góp ý.  


Thư Viện Tài Liệu

Trung Tâm Tứ Hải

Liên Hệ

25/25 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P. Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh

+84 91 657 90 68
ltrucanh@gmail.com