Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa, đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người.

The post Thầy giáo của anh appeared first on Kho tàng danh ngôn.


Thư Viện Tài Liệu

Trung Tâm Tứ Hải

Liên Hệ

25/25 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P. Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh

+84 91 657 90 68
ltrucanh@gmail.com