Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1 ở bốn môn, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trong 7 cuốn mới được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt hôm 21/2, có một cuốn môn Tự nhiên xã hội, ba cuốn Giáo dục thể chất, hai cuốn Hoạt động trải nghiệm của Nhà xuất bản Giáo dục và một cuốn môn tiếng Anh (Phonics – Smart) của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP HCM.

Đây là những cuốn được đánh giá “không đạt” ở lần thẩm định đầu, sau đó tác giả điều chỉnh, biên soạn lại theo góp ý của Hội đồng thẩm định để gửi lại.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Giáo dục tiểu học, cho hay Hội đồng thẩm định đánh giá các bản mẫu sách giáo khoa được phê duyệt đều được tác giả xây dựng công phu, cẩn thận, tâm huyết theo hướng giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực. Nhiều cuốn có quan điểm biên soạn, cấu trúc sách, tiếp cận với cách biên soạn sách của nhiều nước tiên tiến nhưng vẫn phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh Việt Nam.

Danh sách sách giáo khoa mới được phê duyệt. 

Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hai lần thẩm định sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, lần một vào tháng 5 và lần hai vào tháng 10. Ở lần thẩm định thứ nhất, có 38/49 bản mẫu sách giáo khoa được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Như vậy, tổng số sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới hiện là 45 ở 9 môn, hoạt động giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà xuất bản cung cấp sách giáo khoa đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, phụ huynh tiếp cận thông tin, từ đó lựa chọn sách theo quy định của pháp luật.

Bộ tiếp tục thẩm định sách giáo khoa lớp 1 trong năm 2020. Thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ ngày 25/2 đến 10/3.

Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nêu rõ chủ trương thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa, có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học.

Tháng 12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chương trình giáo dục phổ thông mới với chương trình tổng thể và chi tiết 27 môn học. Các nhà xuất bản căn cứ vào đó để biên soạn sách giáo khoa, trình hội đồng thẩm định.

Hiện học sinh cả nước dùng một bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và một số sách Công nghệ giáo dục bậc tiểu học của GS Hồ Ngọc Đại.


Thư Viện Tài Liệu

Trung Tâm Tứ Hải

Liên Hệ

25/25 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P. Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh

+84 91 657 90 68
ltrucanh@gmail.com