“I forgot _______ you yesterday. I’m sorry”, bạn sẽ điền “to call”, “called” hay “calling” để điền vào chỗ trống .


Thư Viện Tài Liệu

Trung Tâm Tứ Hải

Liên Hệ

25/25 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P. Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh

+84 91 657 90 68
ltrucanh@gmail.com