Cùng với phong trào Thơ mới, Tự Lực văn đoàn đã tạo nên phong cách văn học mới mẻ, đại diện cho khuynh hướng lãng mạn năm 1930-1945.

Chính thức thành lập năm 1933, Tự Lực văn đoàn có công lớn trong việc đổi mới nền văn hóa, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn học Việt Nam hiện đại. Chủ trương của các nhà văn thành lập tổ chức này khi ấy là tự sức viết ra những cuốn sách có giá trị về văn chương chứ không phải dịch sách nước ngoài.
Chân dung nhà văn Nhất Linh của họa sĩ Nguyễn Gia Trí.

Câu 1: Ban đầu thành lập, Tự Lực văn đoàn có tám nhà văn, nhà thơ, trong đó ba người là anh em ruột. Họ là ai?

a. Nhất Linh, Thế Lữ, Thạch Lam

b. Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam

c. Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam

Lê Nam – Tổng hợp


Thư Viện Tài Liệu

Trung Tâm Tứ Hải

Liên Hệ

25/25 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P. Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh

+84 91 657 90 68
ltrucanh@gmail.com