Bạn chỉ có 10 giây cho mỗi câu đố, hãy đọc kỹ yêu cầu để tìm ra đáp án trong thời gian quy định.

Câu 1: Tìm bóng chính xác của chú chim?

>>Đáp án

Câu 2: Tìm ra vật duy nhất không có đôi trong hình dưới đây?

Năm câu đố thử tài tinh mắt - 1

>>Đáp án

Câu 3: Hai hình nào giống hệt nhau?

Năm câu đố thử tài tinh mắt - 2

>>Đáp án

Câu 4: Tìm 5 điểm khác nhau giữa hai hình dưới đây?

Năm câu đố thử tài tinh mắt - 3

>>Đáp án

Câu 5: Chọn hình tròn thích hợp phía bên phải để điền vào khoảng trắng trong bức tranh bên trái?

Năm câu đố thử tài tinh mắt - 4

>>Đáp án

Theo 7-second riddles


Thư Viện Tài Liệu

Trung Tâm Tứ Hải

Liên Hệ

25/25 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P. Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh

+84 91 657 90 68
ltrucanh@gmail.com