Mỗi hình dưới đây có nhiều biểu tượng, trong đó có hai cái giống nhau. Bạn có 7 đến 10 giây để tìm ra.


Thư Viện Tài Liệu

Trung Tâm Tứ Hải

Liên Hệ

25/25 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P. Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh

+84 91 657 90 68
ltrucanh@gmail.com