Từ ngày 22/5, người tốt nghiệp đại học muốn làm giáo viên THPT sẽ được học tiếp 34 tín chỉ để lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành thông tư số 11 và 12 về chương trình và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp muốn trở thành giáo viên tiểu học, THCS và THPT.

Với tiểu học, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm sẽ chỉ ở các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ. Với THCS và THPT, người học có bằng cử nhân ở chuyên ngành phù hợp với bất kỳ môn nào cũng có thể tham gia học chương trình bồi dưỡng nếu có nguyện vọng.

Mục tiêu chung của chương trình là người học có những phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở từng cấp học.

Hai thông tư nêu rõ mục tiêu cụ thể về phẩm chất, năng lực giáo dục, dạy học, định hướng phát triển học sinh, hoạt động xã hội hay phát triển nghề nghiệp. Chẳng hạn, ở năng lực dạy học, người có nguyện vọng làm giáo viên tiểu học phải biết vận dụng kiến thức về tâm lý học, giáo dục học tiểu học để dạy học sinh, phân tích được cấu trúc bài học, lựa chọn nội dung phù hợp, ứng dụng được công nghệ thông tin.

Những người có nguyện vọng dạy THCS hoặc THPT phải vận dụng được tri thức khoa học chuyên ngành vào dạy chương trình môn học phổ thông, xây dựng được kế hoạch dạy học, bài học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục, đánh giá được quá trình và kết quả học tập của học sinh…

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiểu học được thiết kế với 35 tín chỉ, trong đó 31 tín chỉ bắt buộc, 4 tự chọn. Một tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết. Một tiết lý thuyết tương đương với hai tiết thảo luận, thực hành.

Chương trình dành cho người có nguyện vọng làm giáo viên THCS, THPT sẽ gồm 34 tín chỉ, trong đó 17 học phần chung và 17 học phần nhánh THCS hoặc THPT. Các tín chỉ được tính tương đương như với tiểu học.

Trước đó năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT. Quyết định này buộc 14 trường đại học sư phạm và 52 trường có khoa (ngành) sư phạm phải dừng đào tạo, cấp chứng chỉ.

>>Xem thông tư 1112.

Dương Tâm


Thư Viện Tài Liệu

Trung Tâm Tứ Hải

Liên Hệ

25/25 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P. Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh

+84 91 657 90 68
ltrucanh@gmail.com