Đại diện Chương trình học giả Fulbright Việt Nam giới thiệu về VSP tại Trường ĐH An Giang – Ảnh: HỮU NGHỊ

VSP cung cấp học bổng cho các học giả Việt Nam đến giảng dạy và/hoặc thực hiện nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong 5 tháng (tài trợ một học kỳ) hoặc 9 tháng (tài trợ hai học kỳ).

Ứng viên chọn học bổng 1 học kỳ bắt đầu vào tháng 9-2022 hoặc tháng 1-2023. Ứng viên chọn học bổng 1 năm học bắt đầu vào tháng 9-2022.

Để ứng tuyển, ứng viên của chương trình Học giả Fulbright Việt Nam phải có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn); là công dân Việt Nam; có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ.

Ứng viên phải là giảng viên đại học, hoặc cán bộ/chuyên viên các bộ hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc chuyên viên trong các khối tư nhân/các viện nghiên cứu/các tổ chức phi chính phủ.

Chương trình dành quan tâm tới những ứng viên có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn.

Ứng viên phải đang sinh sống tại Việt Nam trong suốt quá trình nộp hồ sơ và tuyển chọn của chương trình và phải quay về phục vụ Việt Nam sau khi chương trình ở Hoa Kỳ kết thúc.

Ứng viên không hợp lệ dự tuyển nếu: hiện đang giảng dạy, học, hoặc tiến hành nghiên cứu ở Hoa Kỳ, hoặc đã nhận học bổng Fulbright trong thời gian 5 năm vừa qua; đã được cấp visa Mỹ loại J theo các chương trình trao đổi giáo sư/học giả nghiên cứu trong vòng 2 năm vừa qua.

Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 17h ngày 15-10. Thông tin chi tiết về việc nộp hồ sơ có trên trang web: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/.


Thư Viện Tài Liệu

Trung Tâm Tứ Hải

Liên Hệ

25/25 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P. Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh

+84 91 657 90 68
ltrucanh@gmail.com