Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí chiều 23-5 về vụ việc hiệu trưởng kiêm chủ tịch tỉnh ở Quảng Ninh – Ảnh: V.K.

Theo bộ trưởng Nhạ, một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (có hiệu lực từ 1-7-2019) là việc quy định về thực hiện tự chủ đại học. Trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm và hiệu lực của Hội đồng trường, đảm bảo Hội đồng trường hoạt động “thực quyền” hơn.

Cụ thể, Hội đồng trường có quyền quyết định trong việc lựa chọn hiệu trưởng để điều hành các hoạt động của trường, đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn cụ thể.

Đối với Trường đại học Hạ Long, ông Nhạ cho hay là đã nhận được báo cáo của trường gửi cho bộ, nêu rõ việc chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng nhà trường trong giai đoạn hiện nay nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với một trường mới thành lập, phải hoàn thành nhiều mục tiêu.

Theo đó, trong giai đoạn tiếp theo, sau khi tổ chức bộ máy nhà trường ổn định, Trường đại học Hạ Long sẽ chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiện toàn chức danh hiệu trưởng, phù hợp với quy định, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Hiện Bộ Giáo dục và đào tạo đã có ý kiến chính thức.

“Tôi nhấn mạnh lại, việc chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng một trường đại học chỉ nên là giải pháp tình thế trước mắt”, ông Nhạ nói UBND tỉnh Quảng Ninh cần xem xét chỉ đạo Trường đại học Hạ Long sớm kiện toàn nhân sự hiệu trưởng chuyên trách để tập trung vào công tác quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường.

Qua sự việc này, ông Nhạ cũng đề nghị các cơ quan chủ quản cơ sở giáo dục đại học trên cả nước cần bám sát các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học và các quy định luật pháp liên quan trong chỉ đạo thành lập, công nhận Hội đồng trường, hiệu trưởng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Theo thông tin Tuổi Trẻ Online phản ánh, ông Nguyễn Văn Thắng hiện đang là chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, sẽ kiêm nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng Trường đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020 – 2025, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Việc được phân công kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng này là để tiếp tục xây dựng hạ tầng, kiện toàn nhà trường này theo mục tiêu, yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy đặt ra.


Thư Viện Tài Liệu

Trung Tâm Tứ Hải

Liên Hệ

25/25 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P. Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh

+84 91 657 90 68
ltrucanh@gmail.com