“______, she didn’t mention her daughter’s promotion”, bạn sẽ chọn “Not wishing to boast” hay “Alice not wishing to boast” để điền vào chỗ trống trong câu trên?


Thư Viện Tài Liệu

Trung Tâm Tứ Hải

Liên Hệ

25/25 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P. Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh

+84 91 657 90 68
ltrucanh@gmail.com