“The supporters were in shock. They _______ their team to lose”, bạn sẽ chọn “definitely didn’t expect” hay “definitely won’t expect” để điền vào chỗ trống?


Thư Viện Tài Liệu

Trung Tâm Tứ Hải

Liên Hệ

25/25 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P. Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh

+84 91 657 90 68
ltrucanh@gmail.com