Mỗi câu như “She’s much more better than he is” thừa hoặc sai một từ, bạn cần tìm ra từ đó. 


Thư Viện Tài Liệu

Trung Tâm Tứ Hải

Liên Hệ

25/25 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P. Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh

+84 91 657 90 68
ltrucanh@gmail.com