Dành cho học sinh từ lớp 1 – 12, giúp các em phát triển khả năng tư duy, nâng cao kiến thức và kỹ năng làm bài thi để chuẩn bị cho các kỳ thi chuyển cấp và đại học.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Được soạn thảo trên cơ sở chương trình nâng cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo mở rộng theo chuẩn của các đề chuyển cấp và đại học.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

  • Với phương pháp giảng dạy người học là trung tâm, giáo viên sẽ là người hướng dẫn cũng như tương tác để đảm bảo chất lượng học tập của học sinh, trợ giảng quan tâm theo dõi báo cáo tình hình học tập thường xuyên, giúp đỡ học sinh rèn luyện thêm kỹ năng giải bài tập
  • Kiểm tra định kỳ, báo cáo kết quả thường xuyên

MỤC TIÊU

  • Nắm vững kiến thức nền tảng
  • Nâng cao kiến thức và khả năng tư duy Toán học
  • Rèn luyện kỹ năng giải toán
  • Đạt kết quả tốt ở trường, ở các kỳ thi chuyển cấp và đại học

THỜI KHÓA BIỂU Học Kì I – Cấp 2

Trung Học Cơ Sở

Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
Anh Văn 6
Anh Văn 7
Anh Văn 8
Anh Văn 9
Hóa 8
Hóa 9
Khoa Học Tự Nhiên 6
Khoa Học Tự Nhiên 7
Khoa Học Tự Nhiên 8
Lý 8
Lý 9
Toán 6
Toán 7
Toán 8
Toán 9
Văn 6
Văn 7
Văn 8
Văn 9

Trung Học Phổ Thông

Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
Anh Văn 10
Anh Văn 11
Hoá 10
Hoá 11
Hóa 12
Lý 10
Lý 11
Lý 12
Toán 10
Toán 11
Toán 12
Văn 12