Dành cho học sinh từ lớp 1 – 12, giúp các em phát triển khả năng tư duy, nâng cao kiến thức và kỹ năng làm bài thi để chuẩn bị cho các kỳ thi chuyển cấp và đại học.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Được soạn thảo trên cơ sở chương trình nâng cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo mở rộng theo chuẩn của các đề chuyển cấp và đại học.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

  • Với phương pháp giảng dạy người học là trung tâm, giáo viên sẽ là người hướng dẫn cũng như tương tác để đảm bảo chất lượng học tập của học sinh, trợ giảng quan tâm theo dõi báo cáo tình hình học tập thường xuyên, giúp đỡ học sinh rèn luyện thêm kỹ năng giải bài tập
  • Kiểm tra định kỳ, báo cáo kết quả thường xuyên

MỤC TIÊU

  • Nắm vững kiến thức nền tảng
  • Nâng cao kiến thức và khả năng tư duy Toán học
  • Rèn luyện kỹ năng giải toán
  • Đạt kết quả tốt ở trường, ở các kỳ thi chuyển cấp và đại học

THỜI KHÓA BIỂU Học Kì I – Cấp 2

Trung Học Cơ Sở

Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
Anh Văn 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
E9 Ngọc Thu - Thanh Hoàng
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần
Hóa 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H8C Nguyễn Thị Tuyết Linh
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 2.200.000 vnđ / 20 Tuần
Hóa 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H9C Nguyễn Thị Tuyết Linh
Thứ Bảy15:45 - 17:15
Đã Khai Giảng 2.200.000 vnđ / 20 Tuần
Lý 7
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L7 Hoàng Thị Kim Oanh
Chủ Nhật09:45 - 11:15
Đã Khai Giảng 2.200.000 vnđ / 20 Tuần
Lý 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L8 Hoàng Thị Kim Oanh
Thứ Bảy15:45 - 17:15
Đã Khai Giảng 2.200.000 vnđ / 20 Tuần
Lý 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L9 Lê Thị Trúc Anh
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 2.200.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 6
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T6C Tứ Hải - Si My
Thứ Bảy14:00 - 17:15
Chủ Nhật14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 7
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T7D Tứ Hải - Hải Nam
Thứ Năm17:45 - 19:30
Thứ Bảy14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
T7C Tứ Hải - Hải Nam
Thứ Bảy14:00 - 17:15
Chủ Nhật14:00 - 15:30
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
T7S Tứ Hải - Ngọc Dung
Thứ Bảy08:00 - 11:15
Chủ Nhật08:00 - 09:30
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 8
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T8D Tứ Hải - Phượng Nga
Thứ Năm17:45 - 19:15
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
T8S Tứ Hải - Phượng Nga
Thứ Bảy08:00 - 09:30
Chủ Nhật08:00 - 11:15
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T9G Tứ Hải - Kim Anh - Tuyết Nhung
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Chủ Nhật17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
T9D4 Tứ Hải - Đức Minh
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Tư17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
T9D2 Tứ Hải - Kim Anh
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Tư17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
T9S Tứ Hải - Ngọc Châu
Thứ Bảy08:00 - 11:15
Chủ Nhật08:00 - 11:15
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
Văn 9
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V9A Nguyễn Văn Tăng
Thứ Ba17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần
V9G Nguyễn Trần Hồng Diễm
Thứ Ba17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần

Trung Học Phổ Thông

Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
Hóa 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
H12 Phương Quyên - Tuyết Linh
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần
Lý 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L11 Đỗ Thanh Minh
Thứ Sáu17:45 - 19:15
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần
Lý 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
L12A Thanh Minh - Kim Oanh
Thứ Tư17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 11
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T11T Tứ Hải - Phượng Nga
Chủ Nhật14:00 - 17:00
Chủ Nhật17:45 - 19:15
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
T11A Tứ Hải - Hồng Hải
Thứ Ba17:45 - 21:00
Chủ Nhật17:45 - 19:15
Đã Khai Giảng 6.600.000 vnđ / 20 Tuần
Toán 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
T12A6 Tứ Hải - Hải Nam
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Sáu17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
T12A4 Tứ Hải - Khắc Thơ - Tuyết Nhung
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
T12A2 Tứ Hải - Bửu Lộc - Hồng Hải
Thứ Hai17:45 - 21:00
Thứ Bảy17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 8.800.000 vnđ / 20 Tuần
Văn 12
Mã LớpGiáo ViênLịch HọcNgày Khai GiảngHọc Phí
V12 Trương Minh Đức
Thứ Năm17:45 - 21:00
Đã Khai Giảng 4.400.000 vnđ / 20 Tuần