Trường ĐH Tôn Đức Thắng – Ảnh: TRẦN HUỲNH

Trước đó, ngày 20-3, Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhận được công văn (hỏa tốc) của Tổng liên đoàn Lao động VN về góp ý dự thảo quy định về phân cấp quản lý và quy trình, thủ tục, công nhận hội đồng trường.

Trong dự thảo trên, quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chủ tịch hội đồng trường theo quy định của Đảng về giới thiệu ứng cử: trình Đảng đoàn Tổng liên đoàn Lao động (bằng văn bản) về chủ trương giới thiệu nhân sự chủ tịch hội đồng trường. 

Đảng đoàn Tổng liên đoàn Lao động xem xét, quyết định về chủ trương trong mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà trường. Đề xuất nhân sự cụ thể khi được Đảng đoàn Tổng liên đoàn Lao động đồng ý về chủ trương.

Dự thảo cũng quy định tập thể lãnh đạo nhà trường có trách nhiệm thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh hiệu trưởng như quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh chủ tịch hội đồng trường. Sau khi quyết định nhân sự hiệu trưởng, hội đồng trường gửi tờ trình đề nghị công nhận hiệu trưởng tới Tổng liên đoàn Lao động …

Trường cho rằng không đúng luật

Trong văn bản phúc đáp dự thảo trên gửi Tổng liên đoàn Lao động, Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho rằng theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; nghị định 99/2019/NĐ-CP không có điều khoản giao Tổng liên đoàn Lao động “quy định về thẩm quyền, quy trình, thủ tục thành lập, công nhận hội đồng trường; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch đội đồng trường, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên khác của hội đồng trường; công nhận hiệu trưởng trong các trường đại học trực thuộc Tổng liên đoàn Lao động”

Ông Lê Vinh Danh nói: “Chỉ có hội đồng trường mới có thẩm quyền quyết định các nội dung quy chế tổ chức và hoạt động của trường phù hợp với đặc thù mỗi trường. Việc Tổng liên đoàn Lao động đưa ra quy định này trước khi các trường sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động là chính thức ép buộc các trường phải làm theo (không phân biệt trường tự chủ/không tự chủ)”.


Thư Viện Tài Liệu

Trung Tâm Tứ Hải

Liên Hệ

25/25 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P. Bến Nghé, Q.1, Hồ Chí Minh

+84 91 657 90 68
ltrucanh@gmail.com