Filename view
Filesize 67 KB
Version 1
Date added 22/11/2019
Downloaded 0 times
Category Ngoại Ngữ
fifu_image_url https://trungtamtuhai.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/tai-lieu-tham-khao.png
fifu_image_alt Tâm lý học sư phạm

Tài liệu tiếng Anh – Tuyển tập thành ngữ, tục ngữ ca dao Việt Anh thông dụng. Đề tài này sẽ giúp người học tiếng Anh có vốn từ vựng phong phú, thể hiện ý tưởng của mình một cách bóng bảy, giàu hình ảnh, có những câu nói đầy tính triết lý và thông thái khi giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài. Đồng thời, nó cũng giúp người dạy tiếng Anh đưa ra những thí dụ rất hấp dẫn trong quá trình lên lớp, gây hứng thú học tập cho học sinh, mang lại hiệu quả cao cho giờ dạy. Ngoài ra, tài liệu này còn giúp người nước ngoài đang học tiếng Việt tìm hiểu kho tàng Văn hoá dân gian Việt Nam.